HR Strategický konzulting

The real HR value is to make an organisation win.
– David Ulrich

Víťazná HR stratégia

Dizajn a implementácia procesov, ktoré tvoria reálnu hodnotu a viditeľné HR výsledky.

EVP – Employee Value Proposition

Poskytujeme analýzu rozdielov a symetrie a objasňujeme, čo zamestnancov priťahuje a čo ich udrží vo firme. Vypracujeme odporúčania ako eliminovať rozdiely na workshopoch s klientom.

V spolupráci s vedením vypracujeme redizajn existujúcej EVP.

Understand CEO’s dashboard

Ako zladiť priority HR a CEO a vytvoriť vítaznú HR  formulku.

HR technology

Analýza návrhov HR IT riešení, procesná analýza a násaledná implementácia.