Meranie a zvyšovanie angažovanosti (engagement)

MERANIE A ZVYŠOVANIE ANGAŽOVANOSTI

Employee engagement survey

Employee engagement je a zostane jedným z hlavných diferenciátorov medzi dobrými a výnimočnými organizáciami. Angažovanosť sa nedá kúpiť na rozdiel od spokojnosti. Treba ju vybudovať vzájomne medzi formou a organizáciou. Je to úloha pre obe strany. Ako na to ?

Kontaktujte nás

MAGIC tréning

MAGIC je unikátny koncept založený na psychologickej teórii o kľučových komponentoch angažovanosti (engagementu). Je to skratka zo zaciatočných písmen týchto komponentov:

  • M – Meaning
  • A – Autonomy
  • G – Growth
  • I – Impact
  • C – Connection

Program je vhodný pre manázerov, HR  zamestnancov, ale aj pre každého, kto chce  zapracovať na svojej angažovanosti. Byť spokojný je fajn, ale byť engaged je viac. Áno aj to je možné.

Ste zvedavý ako na tom ste? Vyskúšajte náš self assesment.

Chcete sa o tomto výnimočnom programe dozvediet viac?

Kontaktujte nás

Pulse survey

Niekedy organizácie nemôžu čakať celý rok a potrebujú zmerať okamžitú odozvu na zmeny v organizácií. Pulse survey je idelány na meranie okamžitej zmeny.

Kontaktujte nás

Angažovanosť tímu

Potrebujete zistiť čo motivuje členov Vášho tímu, čo ovplyvňuje ich angažovanosť? S takýmito dátami manažment a leadership budú schopní lepšie využiť potenciál nie len členov tímu ale aj tímu ako celku.

Spolu s našimi odporúčaniami ako pracovať s dátami posuniete výkonnosť tímu na novú úroveň.

Demo si môžete vyskúšať bezplatne na stránke nášho partnera Decision Wise.

bezplatné DEMO

Angažovanosť jednotlivcov

Význam výnimočných „talentov“ pre každú organizáciu je nesporný. Ako zvýsiť ich mieru angažovanosti a posilniť väzbu medzi organizáciou a talentom v nej?

Ponúkame riešenie ako naučiť  lídrov lepšie využívať svoj potenciál a ako účinnejšie budovať engagement v tíme.

  • 360 feedback
  • 360 pre biznis lídra
  • 360 pre executive lídra
  • Multidimenzionálny assesment, ktorým meriame najdoležitejšiu kompetenciu lídra – schopost budovať angažovanosť v organizácii

Viete napríklad čo znamená správanie označené ako „derailer“?

Vyžiadajte si demo a viac informácií o tom, v čom spočíva jedinečnost nášho prístupu.